header img
baohiem

1. Mục đích của hội thảo

Nhân kỷ niệm 50 năm Công ước Di sản Thế giới (1972-2022), nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các Khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới trong công tác nghiên cứu khoa học, khảo cổ học phục vụ quản lý hiệu quả Khu Di sản; đồng thời hoàn thiện Kế hoạch quản lý di sản giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 và tổng hợp kết quả 20 năm nghiên cứu, khai quật, phát lộ Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội (2002-2022), UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội”.

2. Một số nội dung chính

NỘI DUNG HỘI THẢO TẬP TRUNG VÀO 2 CHỦ ĐỀ CHÍNH:

Chủ đề 1: (Diễn Ra ngày 8/9/2022) Đánh giá kết quả 20 năm nghiên cứu di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội

Chủ đề 2: (Diễn ra ngày 9/9/2022) Phát huy giá trị di sản: thực tiễn kinh nghiệm và định hướng

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện các Bộ/ngành cơ quan Trung ương, Thành phố Hà Nội, các Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm…các Viện Nghiên cứu, các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, các Bảo tàng, các Khu di sản Thế giới của Việt Nam cùng nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Lịch sử, Khảo cổ, Kiến trúc, Hán Nôm, Văn hóa, Mỹ thuật, Bảo tồn, Bảo tàng, Di sản... của Việt Nam và quốc tế như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia…đặc biệt sự có mặt của đại diện Trung tâm di sản Thế giới; nguyên chủ tịch Hiệp hội Bảo tàng quốc tế ICOM; Giám đốc Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế ICOMOS.

- Tham dự và đưa tin, hình ảnh về Hội thảo còn có các cơ quan Thông tấn, báo chí, Các Đài truyền hình Trung ương và Hà Nội, các nhà báo quan tâm và yêu mến di sản Hoàng Thành Thăng Long –Hà Nội.

THỜI GIAN

Hội thảo chính thức diễn ra từ ngày 8 đến ngày 09/9/2022.

Tại Hội trường 19C, khu di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội (19 C Hoàng Diệu)

CƠ QUAN TỔ CHỨC:

Danh nghĩa tổ chức: UBND Thành phố Hà Nội - Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội - Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 50 NĂM CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI

Trong dịp này, nhằm kỷ niệm 50 Công ước Di sản Thế giới (1972-2022) với chủ đề: “ 50 năm tới: Di sản thế giới – nguồn lực cho tự cường, tính nhân văn và đổi mới sáng tạo” tại Khu di sản Hoàng Thanhg Thăng Long cũng diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng:

  • Chương trình Vui Tết Trung thu
  • Trưng bày “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long”
  • Trưng bày “Báu vật Hoàng cung Thăng Long”
  • Phỏng dựng hình ảnh kiến trúc cung điện thời Lê tại Hoàng thành Thăng Long
  • Trang trí cảnh quan Không gian Cổng Đông và lầu lục giác