header img

LỊCH TRÌNH HỘI THẢO

Thời gian

Nội dung

BUỔI SÁNG

8:00 – 9:00

Đón tiếp đại biểu

9:00 – 9:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

9:10 – 9:20

Phát biểu chào mừng

9:20 – 9:40

Diễn văn khai mạc Hội thảo

9:40 – 9:55

Báo cáo đề dẫn

9:55 – 10:10

Video clip tổng quan kết quả 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy khu di sản

10:10 – 10:35

Nghỉ giải lao

10:35 – 11:20

Trình bày tham luận

11:20 – 11:50

Thảo luận

11:50 – 12:00

Tóm tắt phiên buổi sáng

12:00 – 13:30

Nghỉ ăn trưa

BUỔI CHIỀU

13:30 – 13:50

Trình bày tham luận

15:10 – 15:30

Giải lao

15:30 – 16:20

Thảo luận

16:20 – 16:30

Tóm tắt phiên buổi chiều

16:30 – 19:00

Khai mạc chuỗi các hoạt động Chương trình và tham quan khu di sản Hoàng Thành Thăng Long

Thời gian

Nội dung

BUỔI SÁNG

9:00 – 9:05

Chào mừng đại biểu

9:05 – 10:20

Trình bày tham luận

10:20 – 10:35

Nghỉ giải lao

10:35 – 11:05

Trình bày tham luận

11:05 – 11:35

Thảo luận

11:35 – 11: 45

Tóm tắt phiên họp buổi sáng

11:45 – 13:30

Nghỉ ăn trưa

BUỔI CHIỀU

13:30 – 14:50

Trình bày tham luận

14:50 – 15:05

Nghỉ giải lao

15:05 – 15:45

Thảo luận

15:45 – 15:55

Tổng kết hội thảo

15:55 – 16:00

Phát biểu bế mạc

16:00 – 17:30

Tham quan khu trưng bày tại tầng hầm tòa nhà Quốc hội